Om Juridikfronten

Föreningen för utgivande av samhällsmagasinet Avsnitt består av flera ideella föreningar. En av dem är Juridikfronten. På denna webbplats redogör redaktionen för ”Samhällsmagasinet Avsnitt” för händelser inom Juridikfrontens intresseområde.

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med säte i Helsingborg.  Verksamhet har bedrivits sedan i vart fall 2009, även om den formella föreningsbildningen ägde rum senare. Föreningens stadgade ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. Föreningen får även ägna sig åt annan opinionsbildande verksamhet relaterad till nationalistisk högerpopulism och brott av smädande karaktär. Se föreningens stadgar.

Ordförande är Martin Tunström.
Organisationsnummer: 802491-0294.

Läs utdrag ur ett protokoll från 2011 här.

Uttalande, antaget av Juridikfrontens styrelse (ledamöterna Tunström, Funebo och Heden) den 14 september 2013

Juridikfronten är inte finansierad av någon tankesmedja, någon folkrörelse eller någon politisk stiftelse. Föreningen är partipolitiskt obunden, men därmed givetvis inte bunden att vara neutral i alla politiska frågor. Juridikfronten är dock inte en organisation som förespråkar någon särskild linje i invandrings- och mångkulturfrågorna, eller i frågor om Sveriges eller världens ideologiska och ekonomiska styre. Olika medlemmar må även ha olika åsikter i väsentliga värdefrågor. Gemensamt är en önskan att motverka s.k. näthat, som inte sällan sprids av de organisationer som föreningen inriktar sig på. Föreningen vill använda de regelverk som finns för att göra Internetbeteendet mindre ohyfsat, så att inte legitima åsiktsyttringar och sakupplysningar dränks i den till synes aldrig sinande strömmen av osakligheter, dumheter och avskyvärdheter. Självklart finns det även andra organisationer och individer, än de vilka Juridikfronten ”bevakar”, som sprider hat, osanningar, känsliga personuppgifter och annat olämpligt, men sådana finns det andra organisationer som riktar sig emot. Näthat, särskilt anonymt sådant, är ett oskick. Genom att vända sig mot detta oskick vill Juridikfronten inte begränsa opinionsbildning, åsiktsyttringar eller saklig och vederhäftig diskussion, utan i människor ingjuta en vilja att följa den viktiga principen om frihet under ansvar.