Category Archives: Midgård

Tre nya hetsåtal

Denna artikel publicerades tidigare i novembernumret av Samhällsmagasinet Avsnitt (2016/3).

Föreningen Juridikfronten har under år 2016 fått tillskott med flera nya medlemmar. De nya medlemmarna har varit drivna och deras nitiskhet (tillsammans med gamla medlemmars mentorskap) har gett resultat i form av tre nya åtal för hets mot folkgrupp.

”Horor och negrer överallt”

Under sommaren 2016 spred en man, som då var ledare för en lokalavdelning av organisationen Soldiers of Odin, vissa videor via Youtube. På videorna spelar mannen olika egenkomponerade låtar, som han nog avsett skulle locka till skratt. I låten ”Horor och negrer” sjunger han bland annat om att döda muslimer och ”Mörda dem i tusenfalt – horor och negrer överallt”. Han sjunger även att han är nationalsocialist. I låten ”Vårat ariska kalas” sjunger han bl.a. om att gasa judar i fabrik.

Den 11 november 2016 väcktes åtal mot mannen vid Skaraborgs tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menar att mannen ”uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, etniskt ursprung och/eller trosbekännelse”. En talesman för Demokrati- och hatbrottsgruppen i Polisregion Väst har tackat Juridikfronten för ett bra arbete.

Midgård Magazine

Midgård Magazine är en webbtidning som drivs av vit makt-företaget Ringhorne AB, som tidigare hette Midgård Records AB. I webbtidningen publiceras bl.a. intervjuer med företrädare för olika vit makt-band. Juridikfronten anmälde olika artiklar i april månad, och argumenterade utförligt för att webbplatsen skulle anses omfattad av yttrandefrihets-
grundlagen och dess bestämmelser om ensamansvar.

Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed övertygades av argumenten i anmälan och inledde förundersökning om flera fall av hets mot folkgrupp.

Den 17 oktober åtalade JK två män för hets mot folkgrupp i fyra fall. Den ene mannen var ende styrelseledamot i Ringhorne AB fram till den 26 april 2016, och den andre har varit ende styrelseledamot sedan dess. Eftersom männen inte tillsatt någon ansvarig utgivare för webbplatsen bär de ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, anger JK i sin stämningsansökan.

De åtalade artiklarna innehåller bl.a. uttalanden om att mexikaner, slaver och andra grupper är ”undermänniskor” och om att att asiater är ”gula avskum”, samt nazistiska slagord.

Midgårds webbplats

Midgård är en webbutik som säljer vit makt-musik och andra attiraljer som hör vit makt-rörelsen till. Webbplatsen drivs av nyssnämnda Ringhorne AB. Den tidigare ansvarige för sajten (en av de män som åtalats för hets mot folkgrupp i Midgård Magazine) dömdes år 2015 för tillhandahållande av flera bilder m.m. på sajten.

Justitiekanslern har väckt åtal mot den nye ansvarige utgivaren för Midgård – den man som även står åtalad i egenskap av styrelseledamot i Ringhorne AB – för inte mindre än fjorton fall av hets mot folkgrupp. Bland annat har nazistiska symboler publicerats på ett sätt som glorifierat nazismen – bl.a. en maskerad beväpnad person med en hakkorsfana i bakgrunden. Justitiekanslern har i stämningsansökan angett att innehållet i publiceringarna ”uttrycker missaktning för bl.a. judar och romer”.

 

Kommentarer inaktiverade för Tre nya hetsåtal

Filed under Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Svensk nazism

Ny förundersökning mot Midgård Records

Efter en anmälan av föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern den 1 december beslutat att inleda förundersökning om hets mot folkgrupp på Midgård Records webbplats.

I maj dömdes den ende ordinarie styrelseledamoten för Midgård Records AB av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för fyra fall av hets mot folkgrupp. Bland annat hade man på webbplatsen publicerat en bild på en man med kukluxklankåpa, som håller i en hängsnara, med texten ”Fetch the rope”. Den ansvarige frikändes i två fall med anledning av att yttrandefrihetsjuryn ansåg att en triskele och ett förvrängt hakkors inte utgjorde hets mot folkgrupp.

Den nya anmälan handlar om en text som publicerats i samband med marknadsföringen av Adolf Hitlers bok ”Mein Kampf”. Hitler kallas ”[e]n arisk avatar, en av de absolut starkast lysande stjärnor den vita rasen har åstadkommit”. Hans ”livsverk” kallas för ”den ariska rasens verk” och ses som en av ”alla andra de högkulturer och fantastiska skapelser vi arier lyckats med”.

Juridikfronten hoppas att Justitiekanslern inte även denna gång lägger ned förundersökningen till följd av den tidigare domen.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Midgård Records

Filed under antisemitism, Brott, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Midgård, Svensk nazism

Justitiekanslern utvidgar förundersökning mot naziskivbolag

Justitiekanslern Anna Skarhed har idag, efter anmälan av föreningen Juridikfronten, beslutat att utvidga den pågående förundersökningen mot skivbolaget Midgård Reckords, med en pin innehållande bl.a. ”ett s.k. triskelonmärke”, dvs. det trebenta hakkorset (se en arkiverad version av Säkerhetspolisens sida om vit makt-symboler). Förundersökningen gäller hets mot folkgrupp. Juridikfronten hoppas att åtal mot skivbolagets ansvarige väcks snart, så att inte denne på grund av preskription undgår ansvar för den värsta låt vi fann på sajten, om att ”våra knivar ska skära av judarnas strupar” m.m., en låt som numera är borttagen från webbplatsen.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslern utvidgar förundersökning mot naziskivbolag

Filed under antisemitism, Brott, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Midgård, Näthat, Svensk nazism

Björkqvist har fel om betydelsen av preskription, m.m.

Idag ondgör sig Björn Björkqvist i Svenskarnas Partis tidning Realisten över att Justitiekanslern (JK) har inlett två förundersökningar om hets mot folkgrupp, med anledning av anmälningar från Juridikfronten, mot Midgård Reckords och Sniper Records. Här bemöter vi hans synpunkter.

Björkqvist, som har kopierat OCR-lästa JK-beslut och därför fått flera titlar och namn fel (bl.a. ”heaten” istället för ”beaten” och ”Volkzom” istället för ”Volkzorn”), tycks inte kunna läsa besluten ordentligt, utan påstår att JK:s förundersökningar omfattar ett uttalande bl.a. om ”att raser har olika intelligens”, trots att detta uttalande ej omfattas.

Björn Björkqvist.

Björn Björkqvist
© M. Tunström

Björkqvist irriteras av att det ”Juridikfronten vill är att man ska gå runt preskriptionstiden”, enligt honom. Preskriptionstiden för de släppta skivorna har gått ut, skriver Björkqvist. Han påstår sedan: ”Den musik som är laglig att sälja på CD-skiva vill man nu döma för att den spelas upp på en hemsida. Man vill också döma lagliga skivors omslag. Inte för att omslagen är olagliga utan för att det ska vara olagligt att publicera bilderna på de lagliga skivorna på en hemsida. I ett fall vill man utreda namnen på låtarna på en laglig skiva.” Detta tycker Björkqvist är ”oerhört skrämmande”.

Preskription enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen innebär att åtal inte får väckas med anledning av en viss skrift (t.ex. en tryckt tröja eller ett skivomslag) eller skiva, när en viss tid har gått. Man kan alltså sälja skivan eller skriften utan att riskera straff, efter denna tid. Preskription innebär emellertid inte att materialet i skriften eller på skivan blir lagligt, som Björkqvist påstår, utan endast att de aktuella exemplaren inte kan åtalas.

Det kan tyckas vara juridiskt hårklyveri, men om en (månne något tillspetsad) jämförelse görs med misshandel blir poängen tydligare: att någon undsluppit straff för en viss misshandel på grund av preskription, innebär inte att personen fritt kan misshandla andra människor på samma sätt som i det preskriberade fallet. Likadant här. Att en skiva eller ett skivomslag inte kan åtalas, innebär att den ansvarige utgivaren inte kan bestraffas när en viss tid har gått. Det ger inte någon annan rätt att framställa samma material igen, och ge ut det – något som utgör en ny gärning. Tvärtom ska en ny utgivning bedömas med nya ögon – dagens domstolar är inte bundna av gårdagens bedömningar. Detta borde Björkqvist veta om, då han skrev förordet till ”Judefrågan”, en bok från 1936, som fälldes när den hade publicerats på nytt år 2000. Se detta betänkande, under Förarbeten, om skäl för preskription (inget av dem tillämpligt i denna situation).

Att Justitiekanslern under ett år eller ett halvår (ty så korta är preskriptionstiderna) inte har hunnit åtala ett visst material, innebär i sanning inte att rättsväsendet har satt någon godkänt-stämpel på materialet. JK kanske helt enkelt inte kände till materialet (kanske spriddes det bara bland ”nationella”, som givetvis inte anmälde det), eller inte hann åtala det. I många fall bryter Svenskarnas parti och andra organisationer medvetet mot tryckfrihetsförordningens regler, genom att inte skriva ut tryckår och utgivare. Därmed blir det svårt för JK att avgöra om preskription har inträtt eller inte, och JK ska hellre fria än fälla. Det är självklart att (förment) preskription inte innebär att materialet som sådant blir lagligt för evigt.

Vill Juridikfronten att preskriptionstiderna ska avskaffas eller kringgås? Nej. Det material (skivor och skrifter) som är preskriberat får givetvis spridas alltjämt (det finns ju bara ett begränsat antal exemplar). Liksom Justitiekanslern konstaterar vi dock att den som på en webbplats tillgängliggör material, som redan är publicerat i en tryckt skrift eller på en skiva, utför en ny gärning. Denna gärning pågår till dess att materialet tas bort från webbplatsen, även om vissa ansvarslösa medieaktörer vill framtvinga en lagändring på denna punkt. Skulle Björkqvists uppfattning avspeglas i lagen, skulle allsköns antisemitisk och övrig hatisk propaganda kunna ges ut på nytt och nätpubliceras för evigt, så snart den första utgivningen preskriberats, även om materialet publicerades i en annan tid och under helt andra förhållanden (t.ex. under 1940-talet). Varenda hakkorsflagga och ”sieg heil” skulle då rimligen bli lagligt, i och med att många hakkorsflaggor och ”sieg heil” har undgått åtal.

Björkqvist synes mena att begreppet ZOG, Zionist Occupation Government, inte syftar på den judiska folkgruppen. Det har tidigare konstaterats att ordet ”sionister” av somliga används för att beteckna och belacka judar i allmänhet (RH 1991:20) och att ”Death to ZOG (whatever it takes)” utgör hot och missaktning mot den judiska folkgruppen (Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03 med bilaga A). Juridikfronten, som håller sig till gällande rätt, har ingen anledning att göra någon annan bedömning än den Svea hovrätt gjorde för snart tio år sedan.

Björkqvist gnäller även på att det är lagligt att bära överstrukna kors, men att JK (och tidigare Stockholms tingsrätt i ett motsvarande fall) funnit att ett tygmärke med en streckgubbe som slänger en Davidsstjärna i en papperskorg – något Björkqvist kallar ”religionskritik” – är brottsligt. Kanske borde Björkqvist notera de uppenbara skillnaderna: det överkryssade korset betecknar motstånd mot den kristna religionen (eller kanske mot all religion), medan Davidsstjärnan betecknar den judiska folkgruppen som sådan. Det ligger därför närmast till hands att tolka den slängda Davidsstjärnan som att judar är skräp, ett påstående som sannerligen vore missaktande för gruppen judar. Den som blott vill markera motstånd mot den judiska religionen skulle kunna bära en överkryssad Torah straffritt. Till saken hör att det aktuella märket som Sniper Records säljer kallas ”Anti-Jew”, och alltså tydligt syftar på judar och inte på den judiska religionen.

Sammanfattningsvis kan sägas att yttrandefriheten inte inskränks ytterligare genom att material, som hade lett till förundersökning om det getts ut idag, leder till förundersökning när det idag sprids på en webbplats. Inte heller utgör det någon nyhet att judar inte får jämställas med skräp eller att ZOG anses syfta på judar.

Kommentarer inaktiverade för Björkqvist har fel om betydelsen av preskription, m.m.

Filed under antisemitism, Björn Björkqvist, Brott, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Realisten, Sniper Records, Svenskarnas parti