Category Archives: Näthat

Tre nya hetsåtal

Denna artikel publicerades tidigare i novembernumret av Samhällsmagasinet Avsnitt (2016/3).

Föreningen Juridikfronten har under år 2016 fått tillskott med flera nya medlemmar. De nya medlemmarna har varit drivna och deras nitiskhet (tillsammans med gamla medlemmars mentorskap) har gett resultat i form av tre nya åtal för hets mot folkgrupp.

”Horor och negrer överallt”

Under sommaren 2016 spred en man, som då var ledare för en lokalavdelning av organisationen Soldiers of Odin, vissa videor via Youtube. På videorna spelar mannen olika egenkomponerade låtar, som han nog avsett skulle locka till skratt. I låten ”Horor och negrer” sjunger han bland annat om att döda muslimer och ”Mörda dem i tusenfalt – horor och negrer överallt”. Han sjunger även att han är nationalsocialist. I låten ”Vårat ariska kalas” sjunger han bl.a. om att gasa judar i fabrik.

Den 11 november 2016 väcktes åtal mot mannen vid Skaraborgs tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menar att mannen ”uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, etniskt ursprung och/eller trosbekännelse”. En talesman för Demokrati- och hatbrottsgruppen i Polisregion Väst har tackat Juridikfronten för ett bra arbete.

Midgård Magazine

Midgård Magazine är en webbtidning som drivs av vit makt-företaget Ringhorne AB, som tidigare hette Midgård Records AB. I webbtidningen publiceras bl.a. intervjuer med företrädare för olika vit makt-band. Juridikfronten anmälde olika artiklar i april månad, och argumenterade utförligt för att webbplatsen skulle anses omfattad av yttrandefrihets-
grundlagen och dess bestämmelser om ensamansvar.

Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed övertygades av argumenten i anmälan och inledde förundersökning om flera fall av hets mot folkgrupp.

Den 17 oktober åtalade JK två män för hets mot folkgrupp i fyra fall. Den ene mannen var ende styrelseledamot i Ringhorne AB fram till den 26 april 2016, och den andre har varit ende styrelseledamot sedan dess. Eftersom männen inte tillsatt någon ansvarig utgivare för webbplatsen bär de ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, anger JK i sin stämningsansökan.

De åtalade artiklarna innehåller bl.a. uttalanden om att mexikaner, slaver och andra grupper är ”undermänniskor” och om att att asiater är ”gula avskum”, samt nazistiska slagord.

Midgårds webbplats

Midgård är en webbutik som säljer vit makt-musik och andra attiraljer som hör vit makt-rörelsen till. Webbplatsen drivs av nyssnämnda Ringhorne AB. Den tidigare ansvarige för sajten (en av de män som åtalats för hets mot folkgrupp i Midgård Magazine) dömdes år 2015 för tillhandahållande av flera bilder m.m. på sajten.

Justitiekanslern har väckt åtal mot den nye ansvarige utgivaren för Midgård – den man som även står åtalad i egenskap av styrelseledamot i Ringhorne AB – för inte mindre än fjorton fall av hets mot folkgrupp. Bland annat har nazistiska symboler publicerats på ett sätt som glorifierat nazismen – bl.a. en maskerad beväpnad person med en hakkorsfana i bakgrunden. Justitiekanslern har i stämningsansökan angett att innehållet i publiceringarna ”uttrycker missaktning för bl.a. judar och romer”.

 

Kommentarer inaktiverade för Tre nya hetsåtal

Filed under Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Svensk nazism

Ännu en förundersökning mot Midgård

Med anledning av anmälningar från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern beslutat att inleda ännu en förundersökning om hets mot folkgrupp mot webbutiken och skivbolaget Midgård Records. Förundersökningen avser inte mindre än 14 publiceringar på webbplatsen – främst meddelanden riktade mot svarta, samt symboler med kopplingar till den tyska nationalsocialismen. Midgård Records styrelseledamot dömdes för snart ett år sedan för hets mot folkgrupp genom publiceringar på samma webbplats.

Kommentarer inaktiverade för Ännu en förundersökning mot Midgård

Filed under antisemitism, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Svensk nazism

Ny förundersökning mot Realisten

Svenskarnas partis webbtidning Realisten har än en gång blivit föremål för förundersökning efter att ha återpublicerat äldre material från sajten Info14. Efter anmälan från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern inlett förundersökning om hets mot folkgrupp, på grund av uttalanden om kongoleser och homosexuella, som publicerats på sajten. Juridikfronten är dock kritisk till att förundersökning inte inleddes beträffande andra delar av anmälan, där de anmälda uttalandena varit en del av ett längre resonemang.

Det är oklart vem som ansvarar för Realisten. Den anmälde utgivaren Sebastian Karlsson har påstått att han utsetts ”för skens skull”, och det saknas skäl att ifrågasätta detta. Kanske bör JK söka en ansvarig i Björn Björkqvist, som var chefredaktör till i höstas, eller i Svenskarnas partis ledning?

Se även http://expo.se/2015/jk-utreder-hets-pa-nazistsajt_6859.html.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Realisten

Filed under Brott, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Uncategorized

Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Örebro tingsrätt dömde under förra året, efter åtal av Justitiekanslern, två gånger Fredrik Vejdeland, utgivare för nazisajten Nordfront, för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Andra gången dömdes han även för yttrandefrihetsbrottet uppvigling. Det ena målet gällde två fall av hets mot folkgrupp, och i det andra dömdes Vejdeland för att, med tingsrättens ord, ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. En del av de åtalade gärningarna var så grova att Vejdeland inte ens förnekade att det rörde sig om hets mot folkgrupp.

Juridikfronten, gjort anmälningarna mot Nordfront till Justitiekanslern, har följt rättegångarna noga, och även lämnat s.k. amicus briefs till domstolarna, med synpunkter på det som Vejdeland har anfört.

Göta hovrätt delar, i en dom som meddelades idag, tingsrättens bedömningar i frågan om ansvar, och fastställde straffet för de totalt 29 brotten till fyra månaders fängelse.

Här följer en del av Juridikfrontens amicus brief till Göta hovrätt, som skickats av föreningens ordförande Martin Tunström:

I målet Justitiekanslern mot Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland, vilket snart skall avgöras, vill Juridikfronten komma med några påpekanden. Vejdeland har försvarat sin rätt att hylla nationalsocialismen, som är den ideologi han bekänner sig till. Det är emellertid inte på grund av sin bekännelse han har åtalats, något som måste understrykas.

Reservationslösa hyllningar av Nazitysklands ledare Adolf Hitler är sådana att de för de flesta människor i detta land skulle uppfattas som hyllningar av en antisemitisk folkmordspolitik. Huruvida Fredrik Vejdeland har avsett en sådan reaktion hos läsaren är egalt, i och med att uttalanden om Hitler likväl är ägnade att uttrycka missaktning mot ickenordiska folkgrupper (jfr NJA 1996 s. 577 och hovrättens för Övre Norrland dom 1997-01-28 i mål nr. B 118/96, där de åtalade angett sig inte vara rasister). Uttalandena får även anses ägnade att sporra nationalsocialister i deras rashat. Om Vejeland avsett att hylla vissa aspekter av Adolf Hitlers styre hade detta kunnat uttryckas på ett annat sätt (jfr SvJT 1942 ref. s. 83, om förargelseväckande beteende). Uttalandet ”Leve nationalsocialismen!” har här avgetts på ett liknande sätt, och får uppfattas som ett slagord liktydigt med ”Sieg heil” eller ”Heil Hitler” (se härom hovrättens för Övre Norrland nyssnämnda dom och RH 1997:53).

Angående begreppet ZOG kan följande sägas. ZOG är inte fullständigt synonymt med judenheten. I SOU 2000:88 s 48 anges: ”Inom ZOG-ideologin används ett sorts dubbelt rasbegrepp. ZOG innefattar således inte bara judar, utan även massmedier, polisen, övriga rättsväsendet, byråkratin, de intellektuella, m.fl. som uppfattas som ‘ZOG-lakejer’ eller rasförrädare. ZOG är således i princip synonymt med det existerande samhället.” Det sistnämnda påståendet är något oegentligt, och det kan konstateras att ZOG inbegriper tankar om ”om en judisk konspiration och ett judiskt inflytande som anses hota den vita rasen, en judisk ockupationsregering – ZOG” (Ds 2014:4, s 33). I praxis finns det exempel på att uttalanden om ”sionister” har ansetts utgöra uttalanden om judar (se RH 1991:20), och även uttalandet ”Death to ZOG” har ansetts utgöra hets mot folkgrupp (Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03). I detta mål har ”Död åt ZOG” använts tillsammans med andra nationalsocialistiska tillrop, och måste ses som ett slagord liktydigt med de ovannämnda.

Kommentarer inaktiverade för Hetsdomar mot Nordfronts utgivare står fast

Filed under antisemitism, hets mot folkgrupp, Kriminella, Näthat, Nordfront

Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Svenska Motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland, två gånger tidigare dömd för hets mot folkgrupp (2006 och i år), har nu återigen fällts till ansvar av Örebro tingsrätt. Vejdeland är ansvarig utgivare för SMR:s webbplats Nordfront, och har därmed haft ansvaret för innehållet i läsarkommentarer på webbplatsen.

Denna blogg har tidigare omskrivit det nu aktuella åtalet mot Vejdeland. Föreningen Juridikfronten hade anmält åtskilliga läsarkommentarer som förhandsmodererats, och det är dessa som Vejdeland nu har dömts för. De flesta av dem hade överförts från den tidigare webbplatsen Patriot.nu, och Emil Hagberg har tidigare dömts för några av dem.

Vejdeland hade erkänt två fall av hets mot folkgrupp, mot somalier och homosexuella.Örebro tingsrätts dom är inte särdeles välskriven, och i de flesta delar framgår det inte hur tingsrätten har resonerat, vilket är klart beklagligt. Tingsrätten har i de flesta fall delat Justitiekanslerns bedömning. Bl.a. bekräftar tingsrätten tidigare praxis, och anser att ”Död åt ZOG” utgör hot och missaktning mot det judiska folket. Tingsrätten fann att Vejdeland i sin egenskap av ansvarig utgivare ”under en tid av minst ett år i varje fall, i två fall ha begått yttrandefrihetsbrottet uppvigling och i tjugofem fall begått yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, ej ringa brott”. I ett av fallen anser rätten att läsarkommentaren ”uppmanar till brottslig gärning i form av mord eller dråp”. Påföljden blev fyra månaders fängelse.

Tingsrätten ogillar åtalet i fyra fall. Rätten anser, utan motivering, inte att ett ”ensamt” ”Heil Seier”, ett ”ensamt” ”Leve Nationalsocialismen” eller ett ”ensamt” ”Länge leve ett Fritt Nationalsocialistiskt Norden! Hell seger!” är straffbart som hets mot folkgrupp ”på en nationalsocialistisk hemsida”. Rätten menar även att det inte utgör uppvigling att publicera den ”personliga åsikten” att ”alla nationella i riket oavsett tillhörighet ska beväpna sig. Och beväpna sig så mycket som möjligt. Minsta provokation från de röda ska bemötas med 10 gånger så hårdare våld än det som inträffade i Västerås”.

Juridikfronten förmodar att Vejdeland överklagar domen, och ser fram emot en mer välmotiverad hovrättsdom.

Läs mer
Expo: Chefredaktör fängslas för uppvigling och hets
Journalisten.se: Ansvarig utgivare döms till fängelse

Kommentarer inaktiverade för Fredrik Vejdeland döms för hets mot folkgrupp – tredje gången gillt!

Filed under antisemitism, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Näthat, Nordfront, Patriot.nu, Svenska motståndsrörelsen

Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Under de senaste veckorna har Justitiekanslern ”friat” några hyllningar av Adolf Hitler på Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfront, medan andra har blivit föremål för en förundersökning om hets mot folkgrupp.

En genomgång av svensk rättspraxis rörande hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp, finns här.

Ett beslut, som föranletts av en anmälan från föreningen Juridikfronten, gällde Nordfronts rapportering om aktioner som Svenska motståndsrörelsen genomförde på Hitlers födelsedag, för att hylla Hitler. Eftersom det rörde sig om ”nyhetsrapportering” i ett grundlagsskyddat medium valde JK att ”fria”, trots att de återgivna uttalandena i artikeln ”sannolikt, om det inte varit fråga om publicering i ett grundlagsskyddat medium, ansetts innefatta brottet hets mot folkgrupp”.  JK:s hållning har redan kritiserats i Medievärlden (och Sveriges radio) och i Aftonbladet, och Juridikfronten anser att kritiken är vederhäftig.

Skillnaden mellan artikeln som ”friades” av JK, och artikeln som bedömdes i det senare JK-beslutet, om att faktiskt inleda förundersökning, var knappast markant. Hitler kallades ”Führern” och ”den störste folkhjälten i modern tid”, men i övrigt återgavs endast vad nazister sysslat med – ett slags ”nyhetsrapportering” om den propagandaspridning som pågått för nationalsocialismen.

Juridikfronten vill påpeka att Justitiekanslern verkar ha glömt bort den s.k. paraplyeffekt som yttrandefrihetsgrundlagen anses ha. Grundlagen kan ”sägas indirekt erbjuda ett visst skydd även åt uttrycksformer som faller utanför” tillämpningsområdet. ”Det kan ju te sig meningslöst att ingripa mot ett yttrande som faller utanför tillämpningsområdet, t.ex. en teaterpjäs, om samma yttrande kan spridas straffritt genom ett grundlagsskyddat medium, exempelvis en bok eller ett teaterprogram” (SOU 2006:96, s 45). Därmed blir det inte begripligt hur JK så tydligt kan skilja på det grundlagsskyddade området och det icke-grundlagsskyddade området; risken finns att JK:s bedömningar ”smittar av sig” på vanliga åklagare.

Vidare vill vi ifrågasätta hur det kan vara rimligt att nazister får sprida sin egen propaganda, så länge de gör det i form av ett till synes opartiskt nyhetsreportage om den egna propagandaspridningen (innehållande återgivna flygblad eller dylikt som gör reklam för den egna sajten!). Justitiekanslern borde få fason på sin praxis och överge sin onyanserade syn på påstådd nyhetsrapportering som ”straffrihetsgrund”.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslerns märkliga praxis om Hitlerhyllningar

Filed under antisemitism, Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Medievärlden, Näthat, Nordfront, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Nazistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland dömdes i juni förra året för hets mot folkgrupp genom publicering av en notis och en läsarkommentar; se detta inlägg. Föreningen Juridikfrontens medarbetare hade anmält uttalandena till Justitiekanslern, som väckte åtal. Vejdeland dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Nu har Göta hovrätt, som gjorde samma bedömning som tingsrätten, fastställt domen. Ett hovrättsråd vill dock ogilla åtalet när det gäller läsarkommentaren, som löd ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark”. Domstolsledamoten anser att kommentaren kan tolkas antingen som ”ett uttryck för ett mer passivt förhållningssätt, begränsat till en uttalad ovilja mot att ta avstånd från att personer ur denna grupp utsätts för våld (som det får förstås då närmast i syfte att förmå dem eller andra med denna grupptillhörighet att lämna Sverige)” eller ”som en mer långtgående och positivt uttalad sympatiyttring för, eller till och med uppmaning till, en dylik våldsanvändning”. Trots att ledamoten anser att kommentaren, oavsett tolkning, står ”i strid med värderingar som är grundläggande för svenskt samhällsskick”, menar han att den endast utgör ett hot mot invandrare med den andra tolkningen. I och med att betydelsen är oklar bör åtalet i denna del, enligt hovrättsrådet, ogillas. Juridikfronten, som noterar att hets mot folkgrupp-praxis har mildrats sedan Umeåföreläsningen i NJA 2000 s. 355, har förståelse för den skiljaktiges inställning (jfr även Petter Larsson i Aftonbladet). Även om kommentaren inte tolkas som ett hot, måste påståendet att man ej ska ta avstånd från våld mot ”rasfrämlingar” uppfattas som missaktande för invandrare eller andra folkgrupper än de nordiska. Därmed anser vi att det likväl står klart att hets mot folkgrupp varit för handen i det aktuella fallet.

Kommentarer inaktiverade för Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Filed under Brott, Främlingsfientlighet, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Näthat, Nordfront, Svensk nazism