Category Archives: Svensk nazism

Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Vid sin genomgång av Nordiska motståndsrörelsens webbplats Nordfront fann en av Juridikfrontens medlemmar en artikel där den tyske nazisten och SA-mannen Horst Wessel – mannen som skrev den sång, ”Die Fahne hoch”, som i praktiken fungerade som en sorts ”andra nationalsång” för Nazityskland – beskrivs som martyr. Artikeln avslutas med en bild på Wessel och andra nazister iförda uniformer med hakkors, och texten ”Martyrers blod vattnar frihetens träd”. Eftersom reservationslösa hyllningar till den tyska nazismen och hyllande användning av nazisymboler kan bestraffas som hets mot folkgrupp, anmälde Juridikfronten artikeln till Justitiekanslern, JK. JK har nu beslutat att inleda förundersökning och uppdra åt en kammaråklagare i Stockholm att se till att förundersökningen genomförs och redovisas till JK. Avsnittredaktionen, som konstaterar att tre utgivare av Patriot.nu/Nordfront har avtjänat fängelsestraff för hyllningar till tysk nazism och att nazister inte förnekar sig, kommer att följa förundersökningen.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning om hyllning till en nazistisk ”martyr”

Filed under Brott, Justitiekanslern, Nordfront, Nordiska motståndsrörelsen, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen

Ny förundersökning mot Nordfront

Martin Saxlind, tidigare ansvarig utgivare för Nordfront, dömdes nyligen av Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter att Adolf Hitler och dennes kamp mot ”våra fiender” hyllats i en artikel på dennes 126-årsdag år 2015. Artikeln var närmast identisk med en tidigare artikel som publicerades (ursprungligen på Patriot.nu) på Hitlers 120-årsdag år 2009. Hyllningar av Hitler, som avgivits som kommentarer till 2009 års artikel, och Juridikfrontens anmälningar av dessa, har lett till att såväl dåvarande utgivaren Emil Hagberg som den förste utgivaren för Nordfront Fredrik Vejdeland har fällts till ansvar för hets mot folkgrupp.

Nu inleds nästa kapitel. Justitiekanslern beslutade den 18 januari 2017 att inleda förundersökning med anledning av 2009 års artikel, som alltjämt tillhandahålls på Nordfront. Kanhända leder tillhandahållandet till ett åtal och en fällande dom även mot 30-årige Emanuel Lärkestål, som idag är utgivare för Nordfront.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Nordfront

Filed under antisemitism, Brott, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Nordfront, Svensk nazism

Tre nya hetsåtal

Denna artikel publicerades tidigare i novembernumret av Samhällsmagasinet Avsnitt (2016/3).

Föreningen Juridikfronten har under år 2016 fått tillskott med flera nya medlemmar. De nya medlemmarna har varit drivna och deras nitiskhet (tillsammans med gamla medlemmars mentorskap) har gett resultat i form av tre nya åtal för hets mot folkgrupp.

”Horor och negrer överallt”

Under sommaren 2016 spred en man, som då var ledare för en lokalavdelning av organisationen Soldiers of Odin, vissa videor via Youtube. På videorna spelar mannen olika egenkomponerade låtar, som han nog avsett skulle locka till skratt. I låten ”Horor och negrer” sjunger han bland annat om att döda muslimer och ”Mörda dem i tusenfalt – horor och negrer överallt”. Han sjunger även att han är nationalsocialist. I låten ”Vårat ariska kalas” sjunger han bl.a. om att gasa judar i fabrik.

Den 11 november 2016 väcktes åtal mot mannen vid Skaraborgs tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menar att mannen ”uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, etniskt ursprung och/eller trosbekännelse”. En talesman för Demokrati- och hatbrottsgruppen i Polisregion Väst har tackat Juridikfronten för ett bra arbete.

Midgård Magazine

Midgård Magazine är en webbtidning som drivs av vit makt-företaget Ringhorne AB, som tidigare hette Midgård Records AB. I webbtidningen publiceras bl.a. intervjuer med företrädare för olika vit makt-band. Juridikfronten anmälde olika artiklar i april månad, och argumenterade utförligt för att webbplatsen skulle anses omfattad av yttrandefrihets-
grundlagen och dess bestämmelser om ensamansvar.

Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed övertygades av argumenten i anmälan och inledde förundersökning om flera fall av hets mot folkgrupp.

Den 17 oktober åtalade JK två män för hets mot folkgrupp i fyra fall. Den ene mannen var ende styrelseledamot i Ringhorne AB fram till den 26 april 2016, och den andre har varit ende styrelseledamot sedan dess. Eftersom männen inte tillsatt någon ansvarig utgivare för webbplatsen bär de ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, anger JK i sin stämningsansökan.

De åtalade artiklarna innehåller bl.a. uttalanden om att mexikaner, slaver och andra grupper är ”undermänniskor” och om att att asiater är ”gula avskum”, samt nazistiska slagord.

Midgårds webbplats

Midgård är en webbutik som säljer vit makt-musik och andra attiraljer som hör vit makt-rörelsen till. Webbplatsen drivs av nyssnämnda Ringhorne AB. Den tidigare ansvarige för sajten (en av de män som åtalats för hets mot folkgrupp i Midgård Magazine) dömdes år 2015 för tillhandahållande av flera bilder m.m. på sajten.

Justitiekanslern har väckt åtal mot den nye ansvarige utgivaren för Midgård – den man som även står åtalad i egenskap av styrelseledamot i Ringhorne AB – för inte mindre än fjorton fall av hets mot folkgrupp. Bland annat har nazistiska symboler publicerats på ett sätt som glorifierat nazismen – bl.a. en maskerad beväpnad person med en hakkorsfana i bakgrunden. Justitiekanslern har i stämningsansökan angett att innehållet i publiceringarna ”uttrycker missaktning för bl.a. judar och romer”.

 

Kommentarer inaktiverade för Tre nya hetsåtal

Filed under Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Svensk nazism

Förtydligande och förundersökning

I tidigare artiklar har det angetts att s.k. Hitlerhälsningar utgör hets mot folkgrupp. Detta bör förtydligas på så sätt, att det är hyllningar till (den tyska) nationalsocialismen, och dess rashatande budskap, som kan leda till ansvar för hets mot folkgrupp i enlighet med den rättspraxis som i allt väsentligt inleddes med Högsta domstolens dom mot Björn Björkqvist år 1996 (se denna artikel). En s.k. romersk hälsning som, sedd i sitt sammanhang – t.ex. tillsammans med ett ”sieg heil”-rop eller under en nationalsocialistisk sammankomst – hyllar nationalsocialismen, kan därför bestraffas. Frågan om ansvar för ”ensamma” Hitlerhälsningar, dvs. romerska hälsningar utan samtidiga fraser som ”Heil Hitler” eller ”sieg heil”, har inte särdeles ofta prövats i domstol, men i några underrättsfall har fällande dom meddelats även under sådana omständigheter (se Vänersborgs tingsrätts dom 2007-09-18 i mål nr B 2246-07, Södertälje tingsrätts dom 2010-04-15 i mål nr B 874-09, Skellefteå tingsrätts dom 2009-05-26 i mål nr B 240-09 och Varbergs tingsrätts dom 2008-09-15 i mål nr B 1146-08, och även Skellefteå tingsrätts dom 2011-12-09 i mål nr B 1064-11, om en fotograferad romersk hälsning framför en tysk flagga, samt Stockholms tingsrätts dom 2008-10-23 i mål nr 13881-08, om en grupp nationalsocialister som gjort romerska hälsningar; jfr Falu tingsrätts dom 2007-04-03 i mål nr B 3200-06, Västmanlands tingsrätts dom 2010-09-20 i mål nr B 3204-10 och Borås tingsrätts dom 2010-02-15 i mål nr B 3552-09, där hälsningarna istället för med nationalsocialistiska slagord ackompanjerats med rasistiska tillmälen). Som alltid när det rör sig om yttrandefrihetsförbrytelser måste ett handlande bedömas i sitt sammanhang i varje enskilt fall.

Med detta förtydligat kan vi meddela att Justitiekanslern (JK) idag har beslutat att inleda förundersökning mot Midgård Magazine, ett ”oberoende nationalistiskt magasin” som drivs av Midgård Records, vars styrelseordförande i fjol dömdes för hets mot folkgrupp. Förundersökningen, som rör hets mot folkgrupp, handlar om nedsättande uttalanden om olika grupper som påstås vara under-, icke- och lortmänniskor, och även om uttalanden och symboler som hyllar nationalsocialismen. Uttalandena hade anmälts av föreningen Juridikfronten. En kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg har uppdragits att verkställa förundersökningen och redovisa den till JK.

Kommentarer inaktiverade för Förtydligande och förundersökning

Filed under antisemitism, Björn Björkqvist, Brott, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Svensk nazism

Ännu en förundersökning mot Midgård

Med anledning av anmälningar från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern beslutat att inleda ännu en förundersökning om hets mot folkgrupp mot webbutiken och skivbolaget Midgård Records. Förundersökningen avser inte mindre än 14 publiceringar på webbplatsen – främst meddelanden riktade mot svarta, samt symboler med kopplingar till den tyska nationalsocialismen. Midgård Records styrelseledamot dömdes för snart ett år sedan för hets mot folkgrupp genom publiceringar på samma webbplats.

Kommentarer inaktiverade för Ännu en förundersökning mot Midgård

Filed under antisemitism, Främlingsfientlighet, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Svensk nazism

Ny förundersökning mot Midgård Records

Efter en anmälan av föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern den 1 december beslutat att inleda förundersökning om hets mot folkgrupp på Midgård Records webbplats.

I maj dömdes den ende ordinarie styrelseledamoten för Midgård Records AB av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för fyra fall av hets mot folkgrupp. Bland annat hade man på webbplatsen publicerat en bild på en man med kukluxklankåpa, som håller i en hängsnara, med texten ”Fetch the rope”. Den ansvarige frikändes i två fall med anledning av att yttrandefrihetsjuryn ansåg att en triskele och ett förvrängt hakkors inte utgjorde hets mot folkgrupp.

Den nya anmälan handlar om en text som publicerats i samband med marknadsföringen av Adolf Hitlers bok ”Mein Kampf”. Hitler kallas ”[e]n arisk avatar, en av de absolut starkast lysande stjärnor den vita rasen har åstadkommit”. Hans ”livsverk” kallas för ”den ariska rasens verk” och ses som en av ”alla andra de högkulturer och fantastiska skapelser vi arier lyckats med”.

Juridikfronten hoppas att Justitiekanslern inte även denna gång lägger ned förundersökningen till följd av den tidigare domen.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Midgård Records

Filed under antisemitism, Brott, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Midgård, Svensk nazism

Databasen Realisten försvinner – sannolikt på grund av Juridikfronten

Nationalsocialistisk front (NSF) ombildades under namnet Folkfronten i slutet av år 2008. Webbplatsen Den Svenske Nationalsocialisten (som sedan år 2001 fanns på den-svenske.com), som var organ för NSF, lades ned i augusti 2009. Eftersom NSF tillämpade den s.k. nordiska ledar- och ansvarsprincipen (Führerprincipen) ansvarade NSF:s propagandachef tillika redaktör Björn Björkqvist, ensam för Den Svenske Nationalsocialisten och dess webbplats (se rättsfallet NJA 2004 s. 574). Våren 2010 uppstod Realisten. Nytt utgivningsbevis hade sökts och beviljats för databasen Realisten.se, med Folkfronten – sedermera omdöpt till Svenskarnas parti – som ägare. Samme Björkqvist, som dragit på sig en del domar för hets mot folkgrupp (första gången 1996), var chefredaktör för Realisten, men som utgivare hade en annan person utsetts, förmodligen utan att själv ta någon aktiv del i webbtidningens arbete.

På Realistens webbplats lagrades sedan starten äldre material från Den Svenske Nationalsocialisten (2003 – 2009), trots att Svenskarnas partis hållning inte är eller var öppet nazistisk. År 2010 inleddes, med anledning av en anmälan från Juridikfronten, förundersökning mot Realisten på grund av en nedsättande text om svarta. I förhör påstods dock att texten inte hade förhandsgranskats före publicering, varför förundersökningen lades ned. Justitiekanslern kände sig dock föranlåten att ifrågasätta webbplatsens utgivningsbevis, och skickade handlingarna i ärendet till Myndigheten för radio och TV.

Under senhösten år 2012 började Realisten satsa på att försöka få presstöd, och gjorde vissa artiklar endast tillgängliga för prenumeranter. Hösten 2013 återpublicerades på Realisten ett enormt material som tidigare hade publicerats på den nedlagda extremnationalistiska webbplatsen Info14 under åren 2000 – 2011. Webbplatsen Info14 hade inte någon ansvarig utgivare, utan var placerad på amerikanska servrar och registrerad på en person i Kalifornien. Vid ett tillfälle anfördes en publicering på Info14 som skäl för högre skadestånd till en häktad och sedermera släppt person. Realistens återpublicering var välgörande på det sättet att Info14:s material nu för första gången kunde bli föremål för rättslig prövning.

Material som publicerats av Realistens redaktion uppmärksammades i samband med Aftonbladets kampanj ”Granska skiten” under vintern 2012. Bland annat hade en nidvisa om svarta och en nedsättande text om romer publicerats. Juridikfronten och någon annan person anmälde inläggen till Justitiekanslern (JK), som inledde förundersökningar. Sommaren 2014 dömdes den formellt ansvarige utgivaren för Realisten till villkorlig dom och dagsböter, för hets mot folkgrupp bland annat i material från Info14 och Den Svenske Nationalsocialisten. Domen fastställdes av Svea hovrätt i februari i år, och har överklagats till Högsta domstolen. I hovrätten hade utgivaren försökt invända att han bara utsetts för skens skull och egentligen inte hade kontroll över publiceringar i Realisten, men eftersom invändningen framställts för sent kunde den inte beaktas.

Efter 2014 års allmänna val meddelade meddelade Björn Björkqvist den 1 oktober, att han avgår som chefredaktör för Realisten. Ägaren Svenskarnas parti meddelade samma dag att ”Realisten.se har onekligen haft en viktig roll inom svensk nationalism och det finns mycket att tacka alla medarbetarna för, men när den nuvarande redaktören Björn Björkqvist tyvärr inte längre har för avsikt att fortsätta arbeta med Realisten.se så måste vi tyvärr inse och acceptera det kalla faktum att tidningen inte kan fortsätta drivas”. Någon uppdatering av webbplatsen skedde inte från detta datum.

Juridikfrontens granskning av webbplatsen upphörde emellertid inte, utan även ”passivt” informationsspridande kan förstås vara brottsligt enligt gällande rätt. I april i år ingav Juridikfrontens verkställande utskott en anmälan till Justitiekanslern om flera artiklar på Realisten.se. Responsen från JK var snabb, och förundersökning om hets mot folkgrupp inleddes beträffande vissa av artiklarna, som gällde svarta och homosexuella.

Någon gång under de senaste dagarna har materialet på Realisten.se försvunnit. Den som surfar till webbplatsen möts av ett ”Web server is down”, och allt tyder på att det inte är rör sig om ett tillfälligt fel. Webbplatsen Realisten.se synes ha gått i graven, och med den nära 14 år av svensk nazism och extremnationalism. Juridikfronten betvivlar att stängningen av Realisten har skett oberoende av den förundersökning som JK nyligen har inlett, och kan inte annat än att dra slutsatsen att Svenskarnas partis extremnationalistiska propagandadatabas har försvunnit på grund av föreningens idoga arbete.

Kommentarer inaktiverade för Databasen Realisten försvinner – sannolikt på grund av Juridikfronten

Filed under Björn Björkqvist, Brott, hets mot folkgrupp, Info14, Mörkermän, Realisten, Svensk nazism, Svenskarnas parti