Om sajten

Denna webbplats, ”Avsnitt: Juridikfrontens perspektiv”, drivs numera av redaktionen för den periodiska skriften Samhällsmagasinet Avsnitt (utgivningsbevis 30 737). Ansvarig utgivare för såväl tidskriften som webbplatsen (allt innehåll) är Robin Enander, Umeå. Utgivaren har tillsatts av styrelsen för Föreningen för utgivande av samhällsmagasinet Avsnitt (org. nr. 802492-6209), Umeå. På denna webbplats redogör redaktionen för ”Samhällsmagasinet Avsnitt” för händelser inom föreningen Juridikfrontens intresseområde.

Bloggen har ingen systemoperatör och tillåter därför inte kommentarer (3 § BBS-lagen).

Den som vill lämna uppgifter med meddelarskydd, kan e-posta Robin Enander.