Givande möte mellan Juridikfronten och Stockholmspolisens hatbrottsenhet

Att upprätthålla en god dialog med myndigheter är av stor betydelse för Juridikfrontens arbete. Tidigare i juli i år var Juridikfronten därför på ett möte med Stockholmspolisens enhet mot hatbrott.

De båda sidorna utbytte erfarenheter och mötet förflöt under god stämning. Juridikfronten fick bekräftat att föreningens idoga arbete, med utförliga rättsliga motiveringar till varje anmälan, har stor betydelse för vilka fall som leder till fällande dom.

Juridikfronten är å sin sida positiv till Stockholmspolisens arbete, som alltid bedrivs professionellt. Tyvärr kan inte samma omdöme ges om alla av landets övriga polisregioner.

Det var därför nedslående att det framkom under mötet att det inte bara är de lokala polisstationerna som kan vara bromsklossarna i systemet, utan att detta även gäller åklagarväsendet. Det förefaller finnas en överdriven passivitet och en betydande okunskap hos åklagarna om brottet hets mot folkgrupp.

Desto större är därför skälet för Juridikfronten att fortsätta den juridiska kampen mot de nationella rörelserna.

Sthlmpolisen

En JF-medlem tillsammans med en av poliserna från hatbrottsenheten

Kommentarer inaktiverade för Givande möte mellan Juridikfronten och Stockholmspolisens hatbrottsenhet

Filed under Uncategorized

Åtal att vänta för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

I april inkom Juridikfronten med en anmälan mot Henrik Fjäll för ett fall av hets mot folkgrupp. Fjäll är tidigare dömd för hets mot folkgrupp i egenskap av ansvarig utgivare för det nynazistiska skivbolaget Sniper Records – även det till följd av en anmälan från Juridikfronten.

Den nya anmälan avsåg en bild Fjäll hade laddat upp på sin personliga sida på Facebook där han sågs posera i en t-shirt med texten ”DÖD ÅT ZOG!”. ZOG är en förkortning för ”Zionist Occupation Government” och syftar på en konspirationsteori som i korthet går ut på att judar i det dolda kontrollerar en stor del av världens regeringar, myndigheter och institutioner.

Olika varianter av nämnda uttryck har i rättspraxis tidigare ansetts utgöra hets mot folkgrupp med hänvisning till att det ger ”inte endast uttryck för missaktning mot judar, utan måste också anses innefatta ett hot mot denna grupp”.
(se Svea Hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B 3884-03 med bilaga A. Se även Göta Hovrätts dom 2015-02-27 i mål nr. B 2127-14 samt Göteborgs tingsrätts dom 2015-05-22 i mål nr. B 3829-14)

Förundersökningen i ärendet lades initialt ner, men återupptogs efter att Juridikfronten begärt en överprövning av beslutet.

Den 21 juni inkom sedermera Åklagarkammaren i Gävle med en stämningsansökan till Hudiksvalls tingsrätt mot Fjäll där det yrkas på ansvar för hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i målet är nu utsatt till sjätte september.

Kommentarer inaktiverade för Åtal att vänta för förgrundsfigur inom den nazistiska musikscenen

Filed under Uncategorized

Justitiekanslern ”varnar” nationalistiska radiokanaler

I mars anmälde föreningen Juridikfronten tre webbradiokanaler, nazistiska Radio Regeringen och högerpopulistiska ”Ingrid och Conrad” och Radio Länsman (även kallat RLM Poddradio och Radio Realism), till Justitiekanslern (JK). Enligt yttrandefrihetsgrundlagen skall ett direktsänt radioprogram ha en utgivare. Detta gäller även webbradiosändningar. Utgivaren ska anmälas till Myndighten för press, radio och tv. Dessa skyldigheter är straffsanktionerade. De tre webbradiokanalerna bedriver direktsändningar men har inte någon anmäld utgivare.

Justitiekanslern beslutade den 13 juni att inte inleda förundersökning. JK konstaterade att det i samtliga tre fall finns ”anledning att anta att brott mot skyldigheten att såväl utse som anmäla utgivare har begåtts”. JK fann dock att förundersökning inte skulle inledas, eftersom någon annan påföljd än böter inte skulle komma ifråga och ett beslut om att underlåta att inleda förundersökning inte åsidosätter ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse”.

Det är dock inte fritt fram att fortsätta sända direktsänd webbradio utan att utse utgivare. JK beaktade nämligen i beslutet att ”den som är skyldig att utse och anmäla utgivare i särskild ordning kommer att underrättas om sina skyldigheter enligt den nämnda regleringen”. Samma dag skickade JK ut underrättelser till Ingrid Carlqvist, ”Conrad”, Radio Realism och Elin Reinhardt (Radio Regeringen). Underrättelserna avslutas med orden: ”Genom denna skrivelse informeras Ni om den straffsanktion som finns om man inte uppfyller skyldigheten att utse och anmäla utgivare”.

Kommentarer inaktiverade för Justitiekanslern ”varnar” nationalistiska radiokanaler

Filed under Uncategorized

Åtal mot Nordfronts nye utgivare

Juridikfrontens verksamhet har åter burit frukt. Den 30 maj inkom nämligen Justitiekanslern (JK), genom kammaråklagare Jonas Lövstram vid Nationella åklagaravdelningen, med en stämningsansökan till Örebro tingsrätt rörande ansvarsyrkande för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet är en anmälan som Juridikfronten inkommit till JK som rör artikel på den nationalsocialistiska webbplatsen Nordfront som anses hylla Adolf Hitler. Artikeln publicerade år 2009 först på Svenska motståndsrörelsens (SMR) webbplats Patriot.nu, men har återpublicerats på Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront.se. JK vill mena att artikeln i vart fall har funnits på Nordfront mellan den 5 december 2016 och 28 april 2017. Den som åtalet väckts mot är Borlängebon Emanuel Lärkestål till följd av att han på Nordfront anges vara ansvarig utgivare för webbplatsen.  Till skrivningarna som JK lyfter fram i sin stämningsansökan hör bland annat yttranden som att att ”idag är det 120 år sedan vår ras främste man, Adolf Hitler, föddes.” och ”[G]enom sin livsgärning gjorde Adolf Hitler sig förtjänt av att hyllas och minnas.” Yttranden i artikeln anses av JK uttrycka missaktning mot folkgruppen judar. Det är inte heller första gången som hyllningsartiklar på Nordfront blivit föremål för de rättsvårdande myndigheterna. Generella hyllningar av Adolf Hitler anses numera av domstol utgöra hets mot folkgrupp mot judar då Hitler betraktas som intimt förknippad med förintelsen (Örebro tingsrätts dom den 2 december i mål nr B 2614-15). Förhör ska enligt stämningsansökan ha hållits med Lärkestål, men Nordfront har inte valt att kommentera det hela.

Lärkestål blir, om han fälls, den fjärde utgivaren av Motståndsrörelsens webbplats som döms för hyllning av Adolf Hitler.

Kommentarer inaktiverade för Åtal mot Nordfronts nye utgivare

Filed under Uncategorized

Förundersökning mot Nordfront

Som bekant övervakar Juridikfronten regelbundet Nordiska Motståndsrörelsens hemsida Nordfront. Enligt fast rättspraxis är det förbjudet i Sverige med offentliga hyllningar av mellankrigstidens tyska nazism. Nazism anses av det svenska rättssamhället vara så starkt förknippat med rashat mot andra folkgrupper än den ”nordiska”, i synnerhet den judiska gruppen, att sådana hyllningar betraktas som hets mot folkgrupp.
Hitlers födelsedag den 20 april blir således varje år en hektisk arbetsdag för Juridikfronten. Även i år har arbetet – tyvärr – gett resultat. Nordfront publicerade den 22 april en artikel med rubriken ”Firande av Adolf Hitler, Näste 3”, där bland annat följande yttrades:
”Torsdagen den 20/4 samlades organisationskamrater från Näste 3 för att fira Adolf Hitlers födelsedag, Europas genom tiderna absolut störste ledare och titan.”
Artikeln anmäldes av Juridikfronten till Justitiekanslern (Nordfront är en webbplats med utgivningsbevis och ansvarig utgivare, vilket gör JK till behörig åklagare). JK meddelar nu att man initialt delar Juridikfrontens bedömning att artikelns innehåll är brottsligt och en förundersökning har därför inletts.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning mot Nordfront

Filed under Uncategorized

Ny förundersökning mot Nordfront

Martin Saxlind, tidigare ansvarig utgivare för Nordfront, dömdes nyligen av Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp, efter att Adolf Hitler och dennes kamp mot ”våra fiender” hyllats i en artikel på dennes 126-årsdag år 2015. Artikeln var närmast identisk med en tidigare artikel som publicerades (ursprungligen på Patriot.nu) på Hitlers 120-årsdag år 2009. Hyllningar av Hitler, som avgivits som kommentarer till 2009 års artikel, och Juridikfrontens anmälningar av dessa, har lett till att såväl dåvarande utgivaren Emil Hagberg som den förste utgivaren för Nordfront Fredrik Vejdeland har fällts till ansvar för hets mot folkgrupp.

Nu inleds nästa kapitel. Justitiekanslern beslutade den 18 januari 2017 att inleda förundersökning med anledning av 2009 års artikel, som alltjämt tillhandahålls på Nordfront. Kanhända leder tillhandahållandet till ett åtal och en fällande dom även mot 30-årige Emanuel Lärkestål, som idag är utgivare för Nordfront.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Nordfront

Filed under antisemitism, Brott, Fredrik Vejdeland, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Nordfront, Svensk nazism

Tre nya hetsåtal

Denna artikel publicerades tidigare i novembernumret av Samhällsmagasinet Avsnitt (2016/3).

Föreningen Juridikfronten har under år 2016 fått tillskott med flera nya medlemmar. De nya medlemmarna har varit drivna och deras nitiskhet (tillsammans med gamla medlemmars mentorskap) har gett resultat i form av tre nya åtal för hets mot folkgrupp.

”Horor och negrer överallt”

Under sommaren 2016 spred en man, som då var ledare för en lokalavdelning av organisationen Soldiers of Odin, vissa videor via Youtube. På videorna spelar mannen olika egenkomponerade låtar, som han nog avsett skulle locka till skratt. I låten ”Horor och negrer” sjunger han bland annat om att döda muslimer och ”Mörda dem i tusenfalt – horor och negrer överallt”. Han sjunger även att han är nationalsocialist. I låten ”Vårat ariska kalas” sjunger han bl.a. om att gasa judar i fabrik.

Den 11 november 2016 väcktes åtal mot mannen vid Skaraborgs tingsrätt för två fall av hets mot folkgrupp. Kammaråklagaren menar att mannen ”uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, etniskt ursprung och/eller trosbekännelse”. En talesman för Demokrati- och hatbrottsgruppen i Polisregion Väst har tackat Juridikfronten för ett bra arbete.

Midgård Magazine

Midgård Magazine är en webbtidning som drivs av vit makt-företaget Ringhorne AB, som tidigare hette Midgård Records AB. I webbtidningen publiceras bl.a. intervjuer med företrädare för olika vit makt-band. Juridikfronten anmälde olika artiklar i april månad, och argumenterade utförligt för att webbplatsen skulle anses omfattad av yttrandefrihets-
grundlagen och dess bestämmelser om ensamansvar.

Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed övertygades av argumenten i anmälan och inledde förundersökning om flera fall av hets mot folkgrupp.

Den 17 oktober åtalade JK två män för hets mot folkgrupp i fyra fall. Den ene mannen var ende styrelseledamot i Ringhorne AB fram till den 26 april 2016, och den andre har varit ende styrelseledamot sedan dess. Eftersom männen inte tillsatt någon ansvarig utgivare för webbplatsen bär de ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott, anger JK i sin stämningsansökan.

De åtalade artiklarna innehåller bl.a. uttalanden om att mexikaner, slaver och andra grupper är ”undermänniskor” och om att att asiater är ”gula avskum”, samt nazistiska slagord.

Midgårds webbplats

Midgård är en webbutik som säljer vit makt-musik och andra attiraljer som hör vit makt-rörelsen till. Webbplatsen drivs av nyssnämnda Ringhorne AB. Den tidigare ansvarige för sajten (en av de män som åtalats för hets mot folkgrupp i Midgård Magazine) dömdes år 2015 för tillhandahållande av flera bilder m.m. på sajten.

Justitiekanslern har väckt åtal mot den nye ansvarige utgivaren för Midgård – den man som även står åtalad i egenskap av styrelseledamot i Ringhorne AB – för inte mindre än fjorton fall av hets mot folkgrupp. Bland annat har nazistiska symboler publicerats på ett sätt som glorifierat nazismen – bl.a. en maskerad beväpnad person med en hakkorsfana i bakgrunden. Justitiekanslern har i stämningsansökan angett att innehållet i publiceringarna ”uttrycker missaktning för bl.a. judar och romer”.

 

Kommentarer inaktiverade för Tre nya hetsåtal

Filed under Brott, Föreningen, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Midgård, Näthat, Svensk nazism