Stöd Juridikfronten

Om du vill bidra till Juridikfrontens verksamhet ekonomiskt är du välkommen att skicka en gåva till oss. Juridikfrontens kontonummer hos Swedbank är: 8050-7 (clearingnummer), 803 037 582-1 (kontonummer); hopskrivet 805078030375821.

Vi kommer inom kort även att möjliggöra donationer via Swish.

Varför stötta Juridikfrontens arbete?

Juridikfronten använder sig av de regelverk som finns för att göra internetbeteendet mindre ohyfsat. Enligt professor Mårten Schultz är Juridikfronten ”landets enskilt viktigaste aktör när det gäller [att beivra] hets mot folkgrupp” (2016-12-11). Vårt arbete har hittills lett till att mer än 100 brottsliga gärningar har beivrats i lagakraftvunna domar.

Juridikfrontens verksamhet bedrivs ideellt av volontärer med goda kunskaper i straffrätt samt yttrande- och tryckfrihetsrätt.

För att kunna utveckla vår verksamhet ytterligare är vi dock i behov av stöd från dig som uppskattar vårt värv.

Det ekonomiska stöd vi mottar i form av gåvor investeras direkt i verksamheten. Vi betalar inga arvoden till våra volontärer utan använder våra medel för kostnader för verksamhetens bedrivande. På sikt vill vi bland annat kunna trycka informationsmaterial i högre utsträckning och organisera utbildningar om nationalistisk brottslighet på nätet. Vi har också som ambition att kunna driva rättsprocesser för enskilda som utsatts för brott på nätet, så som förtal.

För att kunna realisera dessa visioner behöver vi ditt stöd. Om du väljer att skänka en gåva kan du förvissa dig om att det gör stor nytta för vårt arbete och för samhället.

Hur kan man stötta Juridikfrontens arbete på andra sätt än genom gåvor?

Vi är främst experter på juridik. Vi är däremot inte särskilt duktiga på grafisk design, webbplatsdesign, marknadsföring eller layout av tryckta skrifter. För närvarande ser vi över möjligheterna att utforma en ny logotyp och ge vår webbplats ett lyft. Om du vill bidra till vår verksamhet genom att vara oss behjälplig med något av detta, så är du välkommen att kontakta oss.