Tag Archives: antisemitism

Sniper records återigen föremål för förundersökning

Återigen har det nationalsocialistiska skivbolaget Sniper Records hamnat i fokus för Justitiekanslern (JK) verksamhet. I måndags beslutade nämligen JK, till följd av en anmälan från Juridikfronten (JF), att inleda förundersökning med anledning av misstanke om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp på skivbolagets webbplats (se JK:s beslut 2015 -06- 30 i ärende 3317-15-31). JK har uppdragit åt kammaråklagare Fredrik Ingblad, vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, att ombesörja att förundersökning genomförs.

Det här är andra gången Sniper Records blir föremål för rättsväsendet till följd av Juridikfrontens arbete. Förra gången resulterade JF:s anmälan till förundersökning, åtal och fällande dom. Gävle tingsrätt fastställde påföljden till villkorlig dom och hundra dagsböter för hets mot folkgrupp (se Gävle tingsrätts dom den 2015-06-18 i mål nr B 1629-14).

Till grund för måndagens beslutet att inleda förundersökning ligger en anmälan från föreningen. Anmälan avser sex bilder på ett antal produkter som Sniper Records saluför på sin webbplats. Två av dem gäller bilder på halsband som föreställer en svastika eller ett hjulkors respektive två triskeloner och två andra bilder avser vykort som återger svastikor. De sista bilderna gäller omslagsbilder till tre CD-skivor. De tre skivomslagen innehåller olika utformade hakkors och varghakar. Anmälan avsåg också de på webbplatsen återgivna låttitlarna ”Jew We Hate You”, ”Hitler was Right” och ”01 Nigger Get Back to Africa”.

I samband med att JK besökte webbplatsen för Sniper Records konstaterade myndigheten att ytterligare material kunde ifrågasättas innefatta hets mot folkgrupp. Även det materialet avsåg titellåtar och bilder på vykort och skivomslag innehållandes hela eller delar av hakkors.

JK konstaterar i sitt beslut om att inleda förundersökning att spridandet av nationalsocialistiska symboler kan innefatta yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp och att hakkorset/svastikan, hjulkorset, varghaken och triskelonen är ”symboler som alla har en tydlig koppling till tredje riket och dess idéer om rasöverlägsenhet och rashat”.

Kommentarer inaktiverade för Sniper records återigen föremål för förundersökning

Filed under antisemitism, Brott, Gävle tingsrätt, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Sniper Records

Åtal väckt mot Pär Sjögren, ”nästeschef” i Svenska Motståndsrörelsen (SMR)

Den 3 april väckte allmän åklagare åtal vid Falu tingsrätt mot Pär Sjögren, så kallad ”nästeschef” för den nationalsocialistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen (SMR), för brottet hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken). Åtalet följer på den anmälan som upprättats av Juridikfrontens funktionärer och inkom till polismyndigheten i Dalarna den 9 december förra året.

I höstas genomförde Juridikfronten en granskning av så kallade sociala mediekanaler, primärt på sidan Twitter, tillhörande företrädare för och eljest framträdande medlemmar av SMR. I Sjögrens twitterflöde påträffades ett, enligt vår bedömning, brottsligt, antisemitiskt uttalande: ”Död åt Sion. Leve Gyllene gryning!”(jfr Svea hovrätts dom 2004-03-22 i mål nr. B-3884-03 med bilaga A). Därutöver omfattar vår anmälan en antisemitisk nidbild som Sjögren publicerat på Twitter, vilken ingår i åtalet.

Till sitt försvar anför Sjögren att bilden ”inte ser ut som en jude” och att han upplåtit sitt twitterkonto för andra som kan tänkas ha publicerat de antisemitiska dödsuppmaningarna.

Efter att ha följt twitterkontot under en tid är det ställt bortom rimligt tvivel för Juridikfronten att det administreras av Pär Sjögren. Att han i polisförhör använder sig av kryptiska motfrågor, spelar dum och skyller ifrån sig på andra tänkbara gärningsmän ter sig i det närmaste infantilt.

Kommentarer inaktiverade för Åtal väckt mot Pär Sjögren, ”nästeschef” i Svenska Motståndsrörelsen (SMR)

Filed under hets mot folkgrupp, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen