Tag Archives: Markus Wiechel

Datainspektionen om Markus Wiechels påstådda kartläggning av partikamrater

I maj månad inkom Juridikfronten med ett klagomål till Datainspektionen (DI). Klagomålet berörde uppgifterna i tidningen Expressen om att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Markus Wiechel skulle ha kartlagt och registrerat politiska motståndare i det egna partiet.

Föreningen önskade att DI skulle utreda huruvida det är sannolikt att Markus Wiechel hade begått någon överträdelse mot personuppgiftslagen. Den 31 maj meddelade Datainspektionen (dnr. 763-2013) Juridikfronten att DI kommer att ta ”ställning till om det finns anledning att inleda en granskning med anledning av de uppgifter som framkommer i artikeln” och om man kommer inleda tillsyn så ”kommer vi att informera Juridikfronten om resultatet av tillsynen”.

Kommentarer inaktiverade för Datainspektionen om Markus Wiechels påstådda kartläggning av partikamrater

Filed under Markus Wiechel, Nögern, Sverigedemokraterna